Program, zázemí a organizace tábora

Dětský tábor Mexiko se nachází v malebném prostředí malé obce Hnačov, nedaleko Klatov, na pomezí Šumavy a Jižních Čech. Zázemí tábora je situováno v blízkosti lesů a luk. V horkých letních dnech je zde možnost využití bazénu, který je v bezprostřední blízkosti tábora. Nedaleko tábora se nachází Hnačovský rybník. První ročník LDT Mexiko se konal v roce 2012 a navázal tím na třicetiletou tradici úspěšného tábora Paliváček. Tábora se účastní děti ve věku od 6 do 16 let. Děti jsou ubytované v chatkách a dřevěných srubech, další zázemí je umístěno ve zděné hlavní budově (sociální zařízení s teplou vodou, jídelna, kuchyně a zdravotní ošetřovna). Jídlo je zajištěno min. 5x denně, po celý den je k dispozici pitný režim (např. čaj, šťáva, voda). Během denních i nočních hodin je zajištěna bezpečnost pod dohledem personálu tábora, navíc jsme v noci plně osvětleni.

Hry a program tábora

Pro děti je připraven celodenní program přizpůsobený jejich věku - oddíly máme rozdělené do skupin na Minimex a Maximex a naše celotáborová hra je připravována 2 skupináři pro každou skupinu samostatně. Dále kromě celotáborových her si mohou děti užít velké množství zábavy, ať už v podobě her s oddílovými vedoucími, diskotéky, táboráky, letní kino a nebo speciálního programu (např. z minulých let žonglér Kašpara Klepala s workshopem žonglování, kurz první pomoci, dog-dancing, cowboy Jimmy, ukázka složek IZS).

Pro případ deštivého počasí je pro děti zajištěn tzv. „MOKRÝ PROGRAM“, který probíhá v areálu tábora - v jídelně, či v přístřešcích.

Vybavení tábora a stravování

Areál tábora je v našem vlastnictví, a díky tomu můžeme neustále zvyšovat kvalitu a vybavenost. Děti jsou ubytovány v čistých chatkách a srubech s elektrickým osvětlením a ložním prádlem. Ve zděné hlavní budově jsou oddělené toalety a koupelny pro dívky a chlapce, teplá voda teče po celý den. Samozřejmostí je možnost sušení oblečení a obuvi v hlavní budově. Během denních i nočních hodin je zajištěna bezpečnost pod dohledem personálu tábora, navíc jsme v noci plně osvětleni.

Děti kromě oblečení, obuvi, hygienických potřeb a osobních věcí nepotřebují žádnou další výbavu jako je ložní prádlo, spacáky, příbory, apod. Vše je zajištěno v místě konání tábora provozovatelem.

Stravu 5x denně (viz. jídelníček) připravují dětem naši vynikající kuchaři. Nápoje jsou dětem k dispozici 24 hodin denně (ovocná šťáva, čaj, voda). Kuchyň je pravidelně zásobovaná čerstvým masem od místních řezníků, ovocem a zeleninou přímo z velkoskladu, pečivem z Klatovské pekárny a dalšími potravinami.

Jak se říká, láska prochází žaludkem, a u dětí obzvlášť. Kuchtíci jsou zkušenými profesionáli, kteří perfektně ovládají své řemeslo a v běžném životě vaří pro velké skupiny lidí. Vaření pro vaše ratolesti je jim příjemným prázdninovým zpestřením a radostí.

Bez dobrého jídla nemůže být dobrý tábor, a proto věříme, že společně se záživným programem a skvělým kolektivem se děti budou chtít vracet i v dalších letech.

Děti s mlsnými jazýčky si mohou zakoupit nejrůznější sladkosti, zmrzliny, či limču v našem táborovém baru.

Zdravotnické zajištění

Zdravotní dohled nad dětmi vykonávají proškolení zdravotníci (minimálně dva) a jsou k dispozici v jakoukoliv denní i noční hodinu. Zdravotníci také dohlíží na úklid chatek a srubů, zajišťují čistotu sociálních zařízení a ručí za zdravotní nezávadnost potravin. Táborová ošetřovna je nadstandartně vybavena a její součástí jsou 2 oddělené izolace s vlastním sociálním zařízením.

Máme vyvinut unikátní systém elektronické evidence zdravotních omezení, obtíží, užívání léků a úrazů, díky kterému máme neustálý přehled o zdraví vašich dětí. Bezpečnost takto uložených dat je naší prioritou a po uplynutí zákonné doby uchování jsou pečlivě vymazána.

V případě vážnějších problémů je k dispozici čtyřkolka pro svoz dětí z nepřístupného terénu a vozidlo pro dopravu nemocného k nejbližšímu lékaři, či do nemocnice. Nejbližší nemocnice je v 17 km vzdálených Klatovech. V Plánici, která se nachází necelé 4 km od tábora, je k dispozici lékař, lékárna a stomatolog.

Kontakty

Hlavní vedoucí

Adresa tábora

 • LDT Mexiko
 • Jméno dítěte - číslo oddílu
 • Hnačov 87
 • 340 34 Plánice

Sociální sítě

Ptejte se hlavase Yardy

Máte-li jakýkoliv dotaz, zeptejte se hlavního vedoucího. Yarde vám odpoví, jak jen to bude možné. Možná už váš dotaz hlavas zodpověděl někomu jinému - podívejte se na často kladené dotazy.

Email potřebujeme, aby hlavas věděl, kam poslat odpověď. Vaši adresu nikomu nedáme, ani vám nebudeme posílat žádné reklamy či nabídky.
Odpověď na váš dotaz by mohla zajímat i ostatní. V tom případě ji zveřejníme pod vámi zvolenou přezdívkou. Pokud si to nepřejete, přezdívku jednoduše nechte prázdnou.

Jaroslav „Yarde” Kárník
hlavní vedoucí

+420 723 401 241
info@letnitabormexiko.cz

Jaorslav Yarde Kárník

Narozen roku 1975 v Praze. Již od 15 let působil jako praktikant na dětských táborech. Postupně zastával veškeré funkce, které můžete na táboře najít. Přes oddílového, sportovního, skupinového vedoucího a hospodáře postoupil nakonec k funkci hlavního vedoucího a provozovatele dětského tábora.

Je držitelem certifikátu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s kvalifikací „hlavní vedoucí tábora”. Jako bývalý policista je též profesionální záchranář a absolvent kurzu první pomoci.

A i když se trochu stydí, hraje u táboráku bezvadně na kytaru.

Pedagogický kolektiv

Kolektiv tábora tvoří pečlivě vybraní a proškolení pracovníci, kteří sami jezdívali na nejrůznější táborové akce. Jsou to tzv. srdcaři, kteří svou práci provádí v době studijního volna nebo dovolené a dějají ji s neutuchajícím elánem a pílí. Každý rok prochází odborným školením o práci s dětmi, poskytnutí první pomoci, bezpečnosti práce a právních ustanoveních ČR pro konání dětských táborů. Chod tábora obohacují o nové nápady, inspirace a inovace.

Naši kolegové, kamarádi, praktikanti i oddíloví vedoucí mají spoustu kvalit, které se snaží předávat dětem a utvářet jim tak krásné a zábavné léto. Děti se tak díky nepřebernému množství her, hádanek, výletů a soutěží každé léto na tábor rády vracejí.

Program dne

07:45Budíčéééék :-)
07:50 - 8:00 Disco probuzeníčko
08:00 - 8:30Hygiena a úklid
08:30 - 9:15Snídaně
09:15 - 12:35Dopolední program
12:35 - 13:25 Oběd
13:25 - 15:30Polední klídek
15:30 - 18:10Odpolední program
18:10 - 18:50Večeře
18:50 - 19:10Nástup dne
19:10 - 21:00Večerní program
21:00 - 21:15Hygiena
21:15 Večerkáááá

Táborový řád

Na tábor jezdíme proto, abychom se měli všichni moc dobře a užili si co nejvíce zábavy, legrace a her, a ne proto, abychom se chovali ošklivě ke kamarádům a přebírali dospělácké návyky. Proto se držíme těchto jednoduchých pravidel :

 1. Táborník nikdy neopouští prostor tábora bez vědomí svého oddílového vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 2. Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoliv z vedoucích, praktikantů a vedení tábora.
 3. Denní rozkaz a program je závazný pro každého. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat či jinak mařit.
 4. Na jídlo, nástupy a hry přichází táborník vždy včas.
 5. Ve své chatce ,srubu a v celém areálu tábora včetně jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu.
 6. Táborník chrání svůj, kamarádův a táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu.
 7. Důsledně chráníme veškerou přírodu při hrách v lese nebo jiném terénu. Platí zásada, že tábor a jeho okolí musí po našem odjezdu domů zůstat v takovém stavu jako při našem příjezdu.
 8. Každý táborník dbá na svoji čistotu a hygienu, tím že si vždy myje ruce před jídlem a po toaletě (samozřejmě se budeme dle rozkazu sprchovat a nebudeme prasátka).
 9. Dobu poledního klidu využíváme k odpočinku, volání s rodiči či kamarády, psaní dopisů, hraní her na chatce a nepobíháme po areálu tábora.
 10. Po večerce a před budíčkem nikdo neruší ostatní ze svého spánku.
 11. Táborník má přísný zákaz rozdělávání jakéhokoli ohně v celém areálu tábora a bez výhrad plní pokynu vedoucích u táboráku.
 1. Táborník nesmí chodit svévolně k bazénu tábora. Koupání v bazénu je dovoleno pouze pod dohledem bystrého oka sportovního vedoucího a zdravotníka tábora.
 2. Kdokoli a kdykoli by měl pocit, že má jakýkoli problém (třeba by se mu stýskalo), tak může v jakoukoli hodinu zajít za svým vedoucím nebo vedením tábora a my mu rádi pomůžeme (TO SLIBUJEME).
 3. Každé poranění, zranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své či kamarádovy musí okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě a to i když mu to nepřipadá významné (třeba klíště).
 4. K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě a vhodně oblečen. Každý si bere jen to,co sní. Je zákaz vynášení jídla, talířů, hrnečků a příborů z míst, kde papáme (tedy jídelna a terasa) do chatek.
 5. Na táboře a výletech dbá každý slušného vystupování a chování (Proč ? Protože nás vždycky někdo vidí).
 6. Za nedodržování a opakované porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím a za závažné porušení táborového řádu i vyloučen z tábora.
 7. Za závažné porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným (zejména šikana, nadávání, rvačky), užívání škodlivých a zakázaných látek jako jsou cigarety, alkohol, drogy a jejich uchovávání v táboře. Dále opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí oddílového vedoucího. Odcizení cizí věci a soustavné porušování pokynů oddílového vedoucího nebo vedení tábora.